کود M.E.O

کود پایه

بزرگترین ماشین آلات و تجهیزات کشاورزی در کشورهای آسیایی ، از امکانات کارخانه ماست.

و ما صلاحیت رشد و توسعه آمینو اسید مخصوصا (اورگانیک) وتولید کود بر اساس رضایت و در خواست مشتری را داریم . ما دانه دانه کود خاکی غذایی را به خوبی کود برگی که بر اساس تولید اورگانیک ساخته شده را به مشتری ارائه می دهیم.

مشخصات

- آمینو اسید بر اساس درخواست مشتری 40% - 5 %

- NPK : بر اساس درخواست مشتری

- عناصر دیگر : با و یا بدون 1C یا S براساس درخواست مشتری

- به شکل دانه دانه و پودری بر اساس تولید و کاربرد آن