آمینو مونو پاور Amino Mono Power

آمینو مونو پاور کود ترکیبی با از تک مونوهای مغذی کم مصرف

مینو مونو پاور یک کود جدید است که شامل تک مونو خاص کمکی و ریز مغذی های ترکیبی با آمینو اسید می باشد. این محصول به شکل پودر میباشد و به همان طریقی که کود برگی استفاده می شود، بکار میرود. همچنین میتوان با دیگر کودهای بنیادی نیز استفاده شود. بهترین شكل استفاده از این نوع كود برای محصولات زمینهای كشاورزی میباشد كه نیاز به مغذی های خاص دارند.

نوع و مشخصات محصول:

آمینو مونو پاور حاوی عناصر ریز و ثانویه میباشد كه از طریق فرایند چلیت شدن عمل میکند: (جهت كسب اطلاعات بیشتر، لطفا به وب سایت ما www.fertipower.com مراجعه نمایید) محصول فوق حاوی عناصر ذیل میباشد.
- آمینو اسید < 35 -30%
- تک مونو های ریز عنصر < 8-10%

تركیبات ضمانت شده:  
آمینو اسید 30-35%
تك مغذی ها > 10%
ظاهر پودر