آمینو میكرو گرانول AMG

كود ریزدانه میكرو مغذی چیلت شده آمینوفنول

محصول جدید Amino Micro Granule / ریز آمینو گرانول بطور اخص به علت خاصیت ارگانیكی كه دارد، ساخته شده است، استفاده این محصول در خاكهای آسیب دیده، اسیدی یا قلیایی كه بعلت استفاده بیش از حد از كودهای شیمیایی صدمه دیده اند، مناسب میباشد. این محصول حاوی بیش از 30% مواد آلی بهمراه 4-6% NPK میباشد. این محصول همچنین حاوی مواد فعال آلی اسید هومیک و آمینو اسید میباشد.

این كود میتواند بشكل موثری تعداد تركیبات ریز موجود در خاك را افزایش داده، و بنابراین حاصلخیزی خاك را نیز افزایش دهد. همچنین این محصول قادر خواهد بود عناصر آلی را تا 20 برابر فعال نماید. این مواد آلی باعث واكنش های شیمیایی با پس مانده های شیمیایی (در نتیجه استفاده از كودهای تركیبی شیمیایی) در خاك میشود و این مواد را مجدداً فعال میسازد. بنابراین، استفاده از این كود در فعال سازی ارگانیك خاك موثر خواهد بود.

مشخصات:

كیفیت محصولات پس از استفاده از كود به شكل كاملاً واضحی بهتر خواهد شد، این بهبود در مقاومت محصولات نسبت به بیماریها و آفات، كیفیت محصولات و طعم میوه ها قابل مشاهده میباشد. عملكرد این محصول بخصوص در محصولاتی مانند هندوانه، انگور، توت فرنگی، سبزیجات، برگ چای، بادام زمینی، ریشه كنار، گیاهان و گلهای آبی موثرتر میباشد. علاوه براین، در گیاهانی مانند برنج، گندم، پنبه و دیگر گیاهان تجاری نیز موثر میباشد.

روش استفاده و نكات كاربردی:

كوددهی خاك

این محصول جهت استفاده های بنیانی میباشد (و میتواند بعنوان كود پایه بذر نیز استفاده شود). برای هر هكتار 500-1200 كیلوگرم استفاده نمایید.

بهترین موارد استفاده:  
برنج و گندم نیشكر
مزرعه چای ذرت
میوه جات سبزیجات
مركبات سیب زمینی
سویا نخل
پنبه بادام زمینی
توتون و تنباكو صیفی جات
تركیبات:  
مواد غذایی آلی 30%
NPK 4-6%
ریزمغذی و ثانویه ها >2%
ظاهر دانه های ریز/ گرانول
رنگ خاكستری تیره