كود سیلیکون اکتیو Active Silicon

سیلیکون فعال ( Active ) با کود میکرو مغذی چیلت شده به شكل گرانول

سیلیکون بعنوان چهارمین عنصر حیاتی مغذی بعد از نیتروژن ،فسفر و پتاسیم، یکی از عناصر ثانویه ضروری برای محصولات می باشد.

کود سیلیکون اکتیو یکی از عناصر تنظیم کننده رشد گیاه به شمار میرود. این محصول از سیلیکون اکتیو تهیه شده است (فرایند فعال سازی سیلیکون باعث آسان شدن روند جذب محصول می شود)، که عناصر ثانویه و ریز پایه و آمینو اسید به آن افزوده شده است. این امر بصورت بی نظیری قادر میباشد ساختار خاک رس قرمز ، نمکزار و یا خاک قلیایی را اصلاح کند .تاثیرات چشمگیر و توسعه فناوری در این نوع کود مورد توجه وزارت علوم و تکنولوژی چین قرارگرفته است. FertiPower به فعالیت خود در جهت توسعه میکرو مغذی های متنوع همراه با کود سیلیکون؛ از نوع خاص تا نوع معمول برای متقاضیان محصولات متنوع ادامه میدهد.

نوع و فهرست محصولات

محصول فوق حاوی تركیبات زیر میباشد:
- سیلیکون موثر >20%
- عنصر ثانویه کلسیم + منیزیم + سولفور > 8%
- عنصر میکرو روی + آهن + منگنز + بر + مس > 2%

مشخصات

محصول تولیدی، موجب بهبود فرایند فتوسنتز گیاه و تنظیم مکانیزم رشد آن میشود؛ همچنین موجب تکمیل مغذی های میکرو و ثانویه گیاه و افزایش خارق العاده مقدار محصول ، و کیفیت گیاه میشود. این محصول توانایی گرده پراکنی و شکوفه دهی گیاه و اندازه حجمی میوه را بالا می برد.

علاوه بر این، خطر بروز بیماریهای گیاهان و آفات را کم کرده، باعث افزایش مقاومت گیاه در برابر خشکی، بیماری، مزمن شدن بیماری وغیره، شود.

روش استفاده:

میتوان به عنوان کود بنیادی بر سطح یا بصورت پوشش خاک از آن استفاده کرد. همچنین میتواند با کود کشاورزی یا کود ارگانیک یا کود تركیبی، استفاده شود . برای هر هکتار 150-300 کیلو گرم پیشنهاد میشود و میتوان از طریق اسپری کردن یا پاشیدن یا زهکشی کردن نیز آن را به کار برد.

تركیبات:  
سیلیكن فعال 20%
کلسیم + منیزیم + سولفور 8%
روی + آهن + منگنز + بر + مس > 2%
ظاهر گرانول
رنگ خاكستری