AA Power

AA پاور AA Power

كود ان پی کی (N P K) با ريز مغذی های آمینو فنول چیلت شده

AA Power ، یک کود جديد سرشار از عناصر آمینو فنول چیلت شده است كه بصورت طبیعی به پرورش گیاهان کمک مینماید. این محصول از طریق فرایند های خاص تولید شده و با نسبت مناسبي از نیتروژن فسفر و پتاسیم همراه با مغذی های آمینوفنول میکروچیلت شده و غذاي طبیعی گیاهان جهت انواع مختلف خاک و گونه هاي گياهي متفاوت استفاده ميشود. بر اساس گزارشهای معتبر گوناگون، طبق آزمایشهای انجام شده، افزايش سطح کیفیت و مقدار محصول، به اثبات رسیده است.

محصول فوق حاوي تركيبات ذيل ميباشد:

AA Power شامل (10%، 20%، نوع S) 28%، 28%، 33%، 40%-AA) ميباشد، محصول فوق شامل تركيبات ذيل ميباشد:
- آمینو فنول < 2.0-5.0%
- N+ P2O5+ K2O < 18.0 -44.0%
- مواد آلي < 30%

مشخصات:

استفاده از این کودها موجب رفع و بروز آفات گياهي میباشد. به عنوان مثال :جلوگیری کردن از خفگی گیاه برنج، سیاه شدن و زنگ زدگی گندم و سبوس آن، شته زده گی، پوسیدگی ریشه، لکه های قرمز و قهوه ای بر روی برگهای پنبه، عدم رشد کافی گیاه، قارچ و پوسیدگی سیب زمینی، زردی ذرت، شکنندگی میوه، میوه غیرعادی، میوه پوک، پوسیدگی جای پیوند، لکه های قهوه ای بر روی گوجه فرنگی، ترک خوردن برگ بوته چای، توت،درخت میوه و آبدار بودن بیش از حد یا پوکی کلم پیچ چینی.

روش استفاده:

استفاده و میزان استفاده از AA Power شبیه به استفاده از کودهای تركيبي می باشد. این محصول اغلب میتواند به عنوان کود بنيادي یا مکمل مورد استفاده واقع شود. مقدار مصرف برای هر هکتار شبیه به نحوه استفاده از کودهای تركيبي است که ارزش غذایی آنها بالای 10% می باشد.

لطفاً هنگام استفاده به موارد ذيل توجه نماييد:

1. در هنگام حمل از رطوبت اجتناب شود، در جای خشک نگهداری شود.
2. در مورد خاکهايی که با فقدان شدید عناصري مانند فسفر و پتاسیم مانند مغذی های میکرو مواجه است، لازم است ميزان فسفر و پتاسيم كود را افزايش داده و مقدار 5/7 تا 15 کیلوگرم آمینومیکرو پاور اضافه شود.

تركيبات ضمانت شده:  
N-P-K 13-13-14/ 10-8-10/ 9-8-3/ 4-4-2
آمينو اسيد 2%
مواد آلي (بستگي به نوع آن دارد) 20-30 %
ظاهر گرانول
رنگ بستگي به نوع